ศิษย์เก่า/แพทย์ประจำบ้าน รุ่น 1-10

ศิษย์เก่า/แพทย์ประจำบ้าน รุ่น 1-10

รุ่น 1 (พ.ศ.2515-2518)

นายแพทย์ พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์

นายแพทย์ พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์ (เกษียณ)

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กทม
บ้าน 54/2 ซ.ราชวินิต บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทราปราการ 10800

นายแพทย์ สม กนกศิขรินทร์

นายแพทย์ พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์ (เกษียณ)

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กทม
บ้าน 54/2 ซ.ราชวินิต บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทราปราการ 10800

รุ่น 2 (พ.ศ.2516-2519)

นายแพทย์ มงคล เชฏฐากุล

(ถึงแก่กรรม)

นายแพทย์ ทัศนะ ศาสตราสาธิต (เกษียณ)

โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ
ถ.พระราม 4 คลองเตย กทม. 10110

นายแพทย์ อานุรัตน์ ยอดศรี

คลินิกหมออานุรัตน์ 838/7 (ตรงข้ามวัดใหม่ พะยาทำ) ถ.ชัยชนะ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 บ้าน 838/7 ถ.ชัยชนะ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

รุ่น 3 (พ.ศ.2517-2520)

นายแพทย์ พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่บ้าน 9/1536 หมู่บ้านทันพิมานธานี ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รุ่น 4 (พ.ศ.2518-2521)

นายแพทย์ อุดม ชมชาญ (เกษียณ)

โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

รุ่น 5 (พ.ศ.2519-2522)

นายแพทย์ มนตรี ช่างต่อ

โรงพยาบาลบูรฉัตรชัยยากร (ร.พ. รถไฟ)
ถ.ริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

นายแพทย์ ชเนนทร์ ถนอมสิงห์ (เกษียณ)

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

รุ่น 6 (พ.ศ.2520-2523)

นายแพทย์ ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด
โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย กทม 10700

นายแพทย์ ประกิต เทียนบุญ (เกษียณ)

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กทม. 10330 บ้าน 872 หมู่บ้านพลเทพ ถ.พัฒนาการ กทม.

นายแพทย์ ธนิต ลีวิสุทธิกุล

โรงพยาบาลบางปะกอก 1
610 ซ.สุขสวัสดิ์ 25/1 ถ.สุขสวัสดิ์
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

นายแพทย์ พงพันธุ์ อารีเจริญเลิศ

แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ 215 ถ.สาทรใต้
เขตยานนาวา กทม. 10120

รุ่น 7 (พ.ศ.2521-2524)

นายแพทย์ อดิศร ภัทราดูลย์ (เกษียณ)

บ้าน 143/85 หมู่บ้านภาณุวิลล่า
เขตบางกอกน้อย กทม.

นายแพทย์ สิทธิพร อรพินท์

แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 ถ.สุขุมวิท 3 เขตวัฒนา กทม.10110 บ้าน 22/2 ซอย.ประชาชื่น 20 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800

นายแพทย์ ปริพนธ์ เปี่ยมประถม

569 ม.สีวลีรังสิต 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

รุ่น 8 (พ.ศ.2522-2525)

นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ จตุรทัศนัย

111/7 หมู่ 2 ต.ฟ้าห้าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

นายแพทย์ ไพรัช ประสงค์จีน (เกษียณ)

462/32 อ่อนนุช ซ.8 ถ.สุขุมวิท 77 สวนหลวง สวนหลวง กทม.10250

นายแพทย์ อภิชัย พุทธิประเสริฐ

โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10320

นายแพทย์ ยงยุทธ ศิริปการ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
บ้าน 182/34-35 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

รุ่น 9 (พ.ศ.2523-2526)

นายแพทย์ สมหมาย ศาลากิจ

76/4 ซอยนวลน้อย (เอกมัย 22) ถ.เอกมัย คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110

นายแพทย์ นำชัย คุณธาราภรณ์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถ.วิภาวดี-รังสิต พญาไท กทม. 10310

นายแพทย์ ชัยลิต ตั้งศิลสัตย์

อยู่ต่างประเทศ (ออสเตรเลีย)

นายแพทย์ สิน ลิ่วศิริรัตน์

โครงการริมลิฟวิ่ง 256 ม.3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 บ้าน 114/108 ม.3 ถ.ราชสีมาปักธงชัย ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

รุ่น 10 (พ.ศ.2524-2527)

นายแพทย์ วัฒนา วิรุฬห์จรรย์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น 950 ถ.ประชาชื่น เขตบางซื่อ กทม. 10800
บ้าน : 153/38 ซ.นนทบุรี 3 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

นายแพทย์ สมนึก เชื้อทอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 7 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000 โรงพยาบาล อปจ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

นายแพทย์ บุลวัฒน์ รัตนธำรง

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี 76 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง สุพรรณบุรี 72000 บ้าน 30 ซ.ไทยานนท์ 11 ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000

นายแพทย์ อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์

โรงพยาบาลสุราฎร์ธานี 56 ถ.ศรีวิชัย ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000