ศ.นพ. พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์

Quick Link

ศ.นพ. พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์

ความเชี่ยวชาญ : ข้อสะโพกและข้อเข่า (Arthroplasty)
ประวัติ

ความเชี่ยวชาญ : ข้อสะโพกและข้อเข่า, รักษากระดูกหัก , ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
Arthoplasty, Spine, Orthopedic, Orthopedic for Pediatric, Trauma