Bone_bank

เรื่องเมื่อจบชั้นปีที่ 1เมื่อจบชั้นปีที่ 2เมื่อจบชั้นปีที่ 3เมื่อจบชั้นปีที่ 4
L1
(Knows & Knows how)
L2
(Shows how)
L3
(Does)
L1
(Knows & Knows how)
L2
(Shows how)
L3
(Does)
L1
(Knows & Knows how)
L2
(Shows how)
L3
(Does)
L1
(Knows & Knows how)
L2
(Shows how)
L3
(Does)
Bone BankBiology of bone transplantationNoneNoneNoneNoneTechnique of autogenic bone graftingNoneNoneNoneNoneNoneNone