รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล

Quick Link

รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล

● หัวหน้าภาค/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
● ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง (Spine)

ประวัติ
ที่ทำงาน

หน่วยศัลยกรรมกระดูกสันหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ: E-mail: wy******@ho*****.com , wi********@gm***.com

ประวัติการศึกษา
 • มัธยมปลาย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2524-2527
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2533
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ : พ.ศ.2539
 • พ.ศ. 2539 บรรจุเป็นแพทย์ประจำ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • พ.ศ. 2540 บรรจุเป็นอาจารย์ประจำ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2541 Certificate of Pediatric Orthopedic Surgery (ฝึกอบรมระยะเวลา 1 ปีโรคกระดูกสันหลังในเด็ก ณ Alfred I. duPont Institute, Thomas Jefferson University, รัฐ Delaware , USA)
 • พ.ศ. 2542-2544 Certificate of Surgical Spinal Fellowship (ฝึกอบรมระยะเวลา 2 ปี clinical fellowship in Spine Surgery ณ University of Missouri และ Columbia Spine Center, รัฐ Missorri , USA)
 • ปัจจุบัน ประจำหน่วยศัลยกรรมกระดูกสันหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกสันหลัง ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
Special interests

Minimally Invasive Spine surgery (XLIF,OLIF,MISTLIF and ALIF)
MIS deformity correction
Scoliosis
Artificial Disc Replacement in Lumbar & Cervical Regions

Member of International Spine Society
 1. Active International member of SOLAS (Society of Lateral Access Surgery)
 2. Member of NASS(North American Spine Society)
ฝึกอบรม
 1. 6th Annual Advanced Lateral Approaches to the Spine: Hands-On Dissection course, Seattle, USA 2020
 2. Cadaveric workshop Lateral ALIF at Nuvasive, San Diego,CA, USA 2019
 3. Attendance of Minimally invasive spine surgery at Cornell University, New York, USA. December 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 4. Spine Surgery Laboratory with MAZOR Robotics RENAISSANCE® Guidance system cadaveric workshop, At Florida Hospital Nicholson Center Florida, USA 2017
 5. Workshop training of ACR at Nuvasive, San Diego, CA, USA 2017
 6. SOLAS meeting. San Diego, CA, USA 2017
 7. Attendance of Live Surgery Minimally invasive surgery OLIF at Holmes Regional Medical center, Melbourne, Florida, USA 2016.
 8. Attendance of Live Surgery Minimally invasive surgery OLIF at Wuesthoff Medical center Melbourne, Melbourne Florida, USA 2016.
 9. Workshop training of XLIF at Nuvasive, San Diego, CA, USA 2015
 10. Workshop training of XLIF at Nuvasive, San Diego, CA, USA 2014

ผลงานตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติ งานวิจัย
 1. Yingsakmongkol W, Wathanavasin W, Jitpakdee K, Singhatanadgige W, Limthongkul W, Kotheeranurak V. Psoas Major Muscle Volume Does Not Affect the Postoperative Thigh Symptoms in XLIF Surgery. Brain Sci. 2021 Mar 11;11(3):357. doi: 10.3390/brainsci11030357.PMID: 33799645 Free PMC article.
 2. Singhatanadgige W, Promsuwan M, Tanasansomboon T, Yingsakmongkol W, Limthongkul W. Is unilateral MIS-TLIF sufficient in patients with claudication?: A comparative matched cohort study. World Neurosurg. 2021 Mar 30:S1878-8750(21)00486-1. doi: 10.1016/j.wneu.2021.03.116. Online ahead of print.PMID: 33798783
 3. Tanasansomboon T, Tejapongvorachai T, Yingsakmongkol W, Limthongkul W, Kotheeranurak V, Singhatanadgige W. Minimally Invasive Percutaneous Modified Iliac Screw Placement Using Intraoperative Navigation: A Technical Note. World Neurosurg. 2021 Feb;146:240-245.doi:10.1016/j.wneu.2020.11.112. Epub 2020 Nov 27.PMID: 33253948
 4. Limthongkul W, Tanasansomboon T, Yingsakmongkol W, Tanaviriyachai T, Radcliff K, Singhatanadgige W. Indirect Decompression Effect to Central Canal and Ligamentum Flavum After Extreme Lateral Lumbar Interbody Fusion and Oblique Lumbar Interbody Fusion. Spine (Phila Pa 1976). 2020 Sep 1;45(17):E1077-E1084. doi: 10.1097/BRS.0000000000003521. PMID: 32341303
 5. Kotheeranurak V, Singhatanadgige W, Ratanakornphan C, Yingsakmongkol W, Hynes RA, Limthongkul W. Neutral hip position for the oblique lumbar interbody fusion (OLIF) approach increases the retroperitoneal oblique corridor. BMC Musculoskelet Disord. 2020 Aug 31;21(1):583. doi: 10.1186/s12891-020-03592-9.PMID: 32867737 Free PMC article.
 6. Tanavalee C, Limthongkul W, Yingsakmongkol W, Luksanapruksa P, Singhatanadgige W. A comparison between repeat discectomy versus fusion for the treatment of recurrent lumbar disc herniation: Systematic review and meta-analysis. J Clin Neurosci. 2019 Aug;66:202-208. doi: 10.1016/j.jocn.2019.05.004. Epub 2019 May 27. PMID: 31147231
 7. Singhatanadgige W, Suebsombut Y, Riew KD, Tanavalee C, Yingsakmongkol W, Limthongkul W. Cervical paraspinal muscle compartment pressure after laminoplasty: A cadaveric study. J Clin Neurosci. 2019 Feb;60:132-137. doi: 10.1016/j.jocn.2018.11.047. Epub 2018 Nov 22. PMID:30472343
 8. Mahatthanatrakul A, Itthipanichpong T, Ratanakornphan C, Numkarunarunrote N, Singhatanadgige W, Yingsakmongkol W, Limthongkul W. Relation of lumbar sympathetic chain to the open corridor of retroperitoneal oblique approach to lumbar spine: an MRI study. Eur Spine J. 2019 Apr;28(4):829-834. doi: 10.1007/s00586-018-5779-6. Epub 2018 Oct 16. PMID:3032791
 9. Dechsupa S, Yingsakmongkol W, Limthongkul W, Singhatanadgige W, Honsawek S. Relative telomere length and oxidative DNA damage in hypertrophic ligamentum flavum of lumbar spinal stenosis. PeerJ. 2018 Aug 9;6:e5381. doi: 10.7717/peerj.5381. eCollection 2018. PMID:30123710
 10. Singhatanadgige W, Kang DG, Wiranuwat D, Tanavalee C, Yingsakmongkol W, Limthongkul W. Awareness of middle sacral artery pathway: A cadaveric study of the presacral area. J Orthop Surg (Hong Kong). 2018 Jan-Apr;26(1): 2309499017754094.doi: 10.1177/2309499017754094. PMID: 29382297
 11. Mabey T, Singhatanadgige W, Yingsakmongkol W, Limthongkul W, Honsawek S. Vitamin D and spine surgery. World J Orthop. 2016 Nov 18;7(11):726-730. Review. PMID: 27900269
 12. Singhatanadgige W, Limthongkul W, Valone F 3rd, Yingsakmongkol W, Riew KD. Outcomes following Laminoplasty or Laminectomy and Fusion in Patients with Myelopathy Caused by Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: A Systematic Review. Global Spine J. 2016 Nov;6(7):702-709. Review. PMID: 27781191
 13. Jirathanathornnukul N, Limthongkul W, Yingsakmongkol W, Singhatanadgige W, Parkpian V, Honsawek S. Increased expression of vascular endothelial growth factor is associated with hypertrophic ligamentum flavum in lumbar spinal canal stenosis. J Investig Med. 2016 Apr;64(4):882-7. doi: 10.1136/jim-2015-000024. PMID: 26956787
 14. Kristjánsson B, Limthongkul W, Yingsakmongkol W, Thantiworasit P,Jirathanathornnukul N, Honsawek S. Isolation and Characterization of Human Mesenchymal Stem Cells From Facet Joints and Interspinous Ligaments. Spine (Phila Pa 1976). 2016 Jan;41(1):E1-7. doi: 10.1097/BRS.0000000000001178. PMID: 26555840
 15. Yingsakmongkol W, Chaichankul C, Limthongkul W. Percutaneous interspinous distraction device for the treatment of lumbar spinal canal stenosis: clinical and radiographic results at 2-year follow-up. Int J Spine Surg. 2014 Dec 1;8. doi: 10.14444/1032. PMID: 25694917
 16. Honsawek S, Poonpukdee J, Chalermpanpipat C, Payungporn S, Limthongkul W, Yingsakmongkol W, Thanakit V, Parkpian V. Hypertrophy of the ligamentum flavum in lumbar spinal canal stenosis is associated with increased bFGF expression. Int Orthop. 2013 Mar 22. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23519824.
 17. Limthongkul W, Yingsakmongkol W. Case report: cauda equina syndrome associated with an interspinous device. Clin Orthop Relat Res. 2012 Jun;470(6):1668-72. doi: 10.1007/s11999-011-2031-7. PubMed PMID: 21870210; PubMed Central PMCID: PMC3348300.
 18. Yingsakmongkol W, Hangsaphuk N, Lerdlam S. The accuracy of pedicle screw placement in thoracic spine using the Funnel technique in idiopathic scoliosis. J Med Assoc Thai. 2007 Jan;90(1):96-105. PubMed PMID: 17621739.
 19. Taylor KF, Yingsakmongkol W, Conard KA, Stanton RP. Multicentric giant cell tumor of bone: a case report and review of the literature. Clin Orthop Relat Res. 2003 May;(410):267-73. Review. PubMed PMID: 12771839.
 20. Techanivate A, Kiatgungwanglia P, Yingsakmongkol W. Spinal morphine for post-operative analgesia after lumbar laminectomy with fusion. J Med Assoc Thai. 2003 Mar;86(3):262-9. PubMed PMID: 12757067.
 21. Yingsakmonkol W, Karaikovic E, Gaines RW. The accuracy of pedicle screw placement in the thoracic spine using the “Funnel Technique”: part 1. A cadaveric study. J Spinal Disord Tech. 2002 Dec;15(6):445-9. PubMed PMID: 12468967.
 22. Viau M, Tarbox BB, Wonglertsiri S, Karaikovic EE, Yingsakmongkol W, Gaines RW.Thoracic pedicle screw instrumentation using the “Funnel Technique”: part 2. Clinical experience. J Spinal Disord Tech. 2002 Dec;15(6):450-3. PubMed PMID:12468968.
 23. Yingsakmonkol W, Karaikovic E, Gaines RW. The accuracy of pedicle screw placement in the thoracic spine using the “Funnel Technique”: part 1. A cadaveric study. J Spinal Disord Tech. 2002 Dec;15(6):445-9. PMID: 12468967
 24. Yingsakmonkol W, Karaikovic E, Gaines RW. The accuracy of pedicle screw placement in the thoracic spine using the “Funnel Technique”: part 1 . A cadaveric study. J Spinal Disord Tech. 2002 Dec;15(6):445-9. PMID: 12468967
 25. Yingsakmongkol W, Chotigavanichaya C, Karaikovic E, Gaines RW. Flatback deformity–diagnosis and treatment. Mo Med. 2002 Mar;99(3):137-40. PubMed PMID:11935982.
 26. Karaikovic EE, Yingsakmongkol W, Griffiths HJ, Gaines RW. Possible complications of anterior perforation of the vertebral body using cervical pedicle screws. J Spinal Disord Tech. 2002 Feb;15(1):75-8. PubMed PMID: 11891458.
 27. Karaikovic EE, Yingsakmongkol W, Gaines RW Jr. Accuracy of cervical pedicle screw placement using the funnel technique. Spine (Phila Pa 1976). 2001 Nov15;26(22):2456-62. PubMed PMID: 11707710.
 28. Yingsakmongkol W, Kumar SJ. Scoliosis in arthrogryposis multiplex congenita: results after nonsurgical and surgical treatment. J Pediatr Orthop. 2000 Sep-Oct;20(5):656-61. PubMed PMID: 11008749.

งานแต่งตำราในระดับนานาชาติ

1: Karaikovic EE, Yingsakmongkol W, Gaines RW. Thoracic Spine: Trauma, In The Failed Spine, 2003, p.150-160. LWW, Philadelphia

งานนำเสนอในระดับนานาชาติ

1: Results of anterior dual rod instrumentation for single major curve scoliosis surgery. RWG, WY, EEK, KH and TB. ( Presented at AAOS annual meeting, May 2001 and JOA annual meeting April 2001)

2: Technique for Discectomy and Epidural Catheter Placement with the Kaneda Anterior Spinal System. KJL,WY and RWG. Video presentation at 35th Scoliosis Research Society meeting (October18-21,2000; Cairns, Queenland, Australia

วิทยากรบรรยายนอกสถานที่

1: Virtual Operative Spine Course 2021. ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564
– Deformity:Case discussion: Idiopathic Scoliosis.(Panelist)เวลา 11:20-12:00 น.
– MISS :Single position for LLIF surgery, worth to learn?. เวลา 10:20-10:40 น.
– MISS: Case discussion: Lateral of Posterior. (Panelist) 11:40-12:00 น.
ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2: สัมมนาวิชาการ 1st MIS Spine Week of Thailand combined with 3rn ISESS ระหว่าง วันที่ 5-8 พ.ย. 2562.

 • What is MISS and how it affects our current practice?
 • FBSS
 • Strategies for Hemostasis in Spinal Surgery
 • ALIF vs OLIF vs TLIF for Correction of Lumbar Degenerative Scoliosis
 • ALIF (Anterior Lumbar Internody Fusion): Video step by step How I do it?
  ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่

3: The 41st Annual Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand. ALIF (Anterior Lumbar Internody Fusion): Video step by step How I do it? ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2562

4: How to select MIS procedure. Asia Pacific Thoracoloumbar (MIS) Bioskills. (วันที่ 31 พค. 2562 – 1 มิย. 2562 ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

5: MIS single position procedure for treatment of adjacent segment disease. 23rd Operative Spine Course 2019. (วันที่ 15 – 18 มค 2562 ณ ศูนย์ประชุม รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่)

6: การผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Spinal Surgery). วิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนวิชาการแก่คณะแพทย์. (ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 4-6 กย 2561)

7: Spine session. OPTHIMIS 4 Workshop. (รร.เรเนซองค์ ราชประสงค์ วันที่ 6 ตค 2561 เวลา 8.30-13.30 น. และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เวลา 13.30 – 17.00 น. (speaker 10.15-12.30 น.))

8: Minimally invasive single- potion Lateral Surgery for treatment of Advancement Segment Disease : indication, potions of flxation technique and resuties. SOLAS Japan 2nd Regional Meeting. (ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 10 พย. 2561)

9: Case discussion : Adult Spinal Deformity เวลา 11.30-11.50 น.. Basic Spine Course 2018. (วันที่ 21-22 มิย 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 24 และ 25 อาคารกาญจนาภิเษก รพ.เลิดสิน)

10: การผ่าตัดกระดูกสันหลัง. การแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์. (ณ ประเทศบูรไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 27-29 เมย 2561)

11: MIS Spine deformity correction using robotic surgery. อบรมเชิงปฏิบัติการของเครื่องหุ่นยนต์นำวิถีช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง Renaissance. (วันที่ 1-2 สค 2560 เวลา 8.00-17.00 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

12: Strategies of MIS Management in Degenerative L-S Spine (When to do MIS-TLIF , ALIF or LLIF). งานประชุมและสัมมนาทางการแพทย์ประจำปี MISSCOT’s and TLF with O-arm navigation LIVE surgery and hand-on cadaveric workshop เวลา 8.45-9.15 น.. (วันที่ 9-10 พย 2560 ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

13: Extreme lateral lumbar interbody body fusion (XLIF) Surgical techniques and common pitfalls เวลา 13.40-13.50 น.. The 2nd Annual MISSCOT Conference and Hands-on Cadaveric Workshop for Minimally Invasive Spine Surgery. (17-19 มีค. 60 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ และภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

14: Panel Discussion เวลา 14.00-15.00. The 2nd Annual MISSCOT Conference and Hands-on Cadaveric Workshop for Minimally Invasive Spine Surgery. (17-19 มีค. 60 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ และภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

15: Role of MIS in deformity surgery. 1st Spinal Deformity Dinner Symposium. (18 มิย. 60 ณ Royal Princess Larnluang Hotel)

16: Expert Opinions in Common Orthopaedic Practice. ประชุมวิชาการ ประจำปี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 1-2 ก.ย. 2559. (ห้องประชุมพลอากาศเอกประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร “คุ้มเกล้าฯ” รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ)

17: 1. Spinal Osteotomies (SPO, PSO, VCR) Indication & Technique 2. ALIF 3. Moderator เรื่อง Advance technique lumber Case debates : L5/S1 stenosis. Why I do this ?. ประชุมวิชาการประจำปี The 37th Annual Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (RCOST) ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย. (ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 24 ตค. 58)

18: Aging Spine. งานประชุมวิชาการ BDMS Annual Academic Conference ประจำปี 2558. (วันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม Pinnacle Room (Room 3) โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ)

19: 1. Back pain : Seeking the solutions. 2.Aging Spine : my worst case. The 6th SPINE NIGHT 2015. (Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel 19 กันยายน 2558)

20: Section 5 : Deformity Case Discussion 1. AIS 2. Congenital Scoliosis. ประชุมวิชาการ Comprehensive Spine Course 2015 and Saw Bone Workshop. (วันที่ 25-26 กค 2558 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี)

21: Section 6 : Advance Treaement of T – L Spine Debate Session. 1. Degenerative Scoliosis 2. Multilevel Stenosis with Spondylolisthesis . ประชุมวิชาการ Comprehensive Spine Course 2015 and Saw Bone Workshop. (วันที่ 25-26 กค 2558 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี)

22: 1. Spinal Osteotomy PSO vs SPO 2. Complications in Spinal Surgery. Advance spine and sport orthopaedic 2014. (วันที 13-14 พย 57 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์)

23: Up to date in Treatment of Low back Pain. Golden Hours in Orthopedics 7. (วันที่ 27 มีค 58 เวลา 11.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์)

24: Precongress Symposium : Fusion or TDR in Cervical Spine. The 19thd Operative Spine course 2015. (ณ ห้องพิษณุโลก คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก)

25: APOA/RCOST 2014. (ณ ศูนย์ประชุม PEACH รร.รอยัลคลิฟบีช รีสอร์ท พัทยา วันที่ 22-24 ตค 57)

26: Degenerative Scoliosis. BDMS Annual Academic Conference 2557. (ณ เดอะ อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค โฮเทล วันที่ 17-19 กย 2557 เวลา 15.00-16.00 น.)

27: Basic Spine Course 2014. (ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26-27 กค 2557)

28: 1. Spinal injection (ESI/SNRB) 2. Role of neuropathic drug in orthopedic practice 3. C-Spine : Management of C-myeloradiculopathy 4. Aging Spine : What is the best treatment. Spine night 2014. (ณ ห้องแกรนด์บอลลูม รร.มิลเลเนียมฮิลตัน กรุงเทพฯ วันที่ 6 กย. 57)

29: L-Scoliosis : case discussion (panelist). งานประชุมวิชาการ Basic Spine Course 2014. (วันที่ 26-27 กค 57 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช)

30: Minimal Invasive in Spinal Surgery. กิจกรรมวิชาการเรื่อง Update and Prepare to aging community ให้บุคลากรทางการแพทย์สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ. (ณ ห้องประชุม ท.ลดาวัลย์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพฯ)

31: 1. Spondylolisthesis / 2. C-disc replacement. โครงการ Common orthopaedic problem 2013. (ณ ห้องประชุมสระโบราณ รพ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 11-13 ธค 56 เวลา 8.00-16.00 น.)

32: Pain Management. (ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 รพ.บีเอ็นเอช กรุงเทพ วันที่ 20 มิย 56 เวลา 12.00-13.00)

33: ปวดหลังร้าวลงขาจะดูแลอย่างไร. (ณ ห้องการเรียนการสอน ตึก ภปร. ชั้น 7 รพ.จุฬาลงกรณ์ จัดโดยหน่วยวิจัยสตรีวัยหมดระดู ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

34: Aging Spine : Failure of fixation. The 4th Spine night 2014. (รพ.เซนต์หลุยส์)

35: Debate : Adjacent seqment pathology following fusion : case presentation (9 พย. 55). The 6th APCSS 2012. (เชียงใหม่ วันที่ 7-9 พย. 55)

36: Interspinous device : Indication / Techniqe & result (8 พย. 55). 17th operation Spine course. (เชียงใหม่ วันที่ 7-9 พย. 56)

37: The 6th APCSS 2012. (เชียงใหม่ วันที่ 7-9 พย. 55)

38: การดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม. การดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม. (ห้องประชุมตึกเจริญสมศรี ชั้น 3 วันที่ 30 ตค. 55)

39: The Complexities of Low Back Pain ระหว่างวันที่ 25-27 มีค. 55. Pain Series Episode 10. (จ.ภูเก็ต)

40: Subspecialty day Meeting Spine Section. ประชุมวิชาการ 33rd Annula Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand วันที่ 23 ตค 2554. (ณ ห้องประชุมสันต์ ศรุตานนท์ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก รพ.ตำรวจ)

41: Lecture PLIF, TLIF. ประชุมวิชาการ 33rd Annula Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand วันที่ 23 ตค 2554. (ณ ห้องประชุมสันต์ ศรุตานนท์ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก รพ.ตำรวจ)

42: Fusion Non-fusion and fixation indications , Interesting case discussion II, Debates in cervical spine surgery. ประชุมเชิงปฏิบัติการ The 16 Operative Spine 2012. (ณ ห้องคอนเวนั่น ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ และ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

43: Case discussion : Lumbar spondylosis with isolated LBP. ประชุมเชิงปฏิบัติการ The 16 Operative Spine 2012. (ณ ห้องคอนเวนั่น ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ และ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

44: “Cervical disc replacement” . The 15th OPERATIVE SPINE COURSE 2011. (ณ โรงแรม Pulman จังหวัดขอนแก่น)

45: Precongress Meeting “Failed Back Surgery Syndrome”. The 15th OPERATIVE SPINE COURSE 2012. (ณ โรงแรม Pulman จังหวัดขอนแก่น)

46: “Update on Spine Surgery”. ประชุมวิชาการ 30 ปี วิชาการสมิติเวช. (ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพ)

47: Moderator งานประชุมวิชาการ RCOST International Conference. ประชุมวิชาการ RCOST International Conference. (ณ โรงแรมรอยัลคลิป พัทยา)

48: Overview of Motion-preservation technologies Q&A และ Panel discussion:Pitfall in spinal surgery. Basic Spine Course 2009. (ณ ห้องประชุมโดม 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)

49: Total Disc Arthroplasty of Lumbar Spine. 2010 Annual Meeting of Taiwan Spine Society. (ณ Taipei Veterans General Hospital ประเทศ Taiwan)

50: Pedicle Subtraction Osteotomy (PSO). The 14th Operative Spine 2010. (ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่)

51: Artificial disc replacement in Cervical & Lumbar Spine. บรรยายวิชาการสำหรับแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน. (ณ ห้องบรรยายพลศักดิ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

52: Upcoming Technologics in Spine Surgery. การประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34. (โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี)

53: Overview of Motion Preservation Technologics in Spine Surgery. Basic Spine Course 2010. (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ประชุมวิชาการ
 • ประชุมวิชการ 13th New York City MIS, Endoscopy, Robotics, 3D Navigtion & Angmented Reality Spine Symposium (NYC MISS 2019). ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562
 • สัมมนาวิชาการ 1st MIS Spine Week of Thailand combined with 3rn ISESS ระหว่าง วันที่ 5-8 พ.ย. 62. ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่
 • The 41st Annual Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand. ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2562
 • 5th Annual Minimally Invensive Spine Surgery และฝึกปฏิบัติการ Hands – Oncadaveric Labs. ณ เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 27 กค 2562
 • North American Spine Society (NASS) 2019 Annual Meeting. ณ เมืองซิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 25-28 กย 2562
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia Pacific Thoracoloumbar (MIS) Bioskills. วันที่ 31 พค 2562 – 1 มิย 2562 ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 23rd Operative Spine Course 2019. วันที่ 15 – 18 มค 2562 ณ ศูนย์ประชุม รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
  OPTHIMIS 4 Workshop. (รร.เรเนซองค์ ราชประสงค์ วันที่ 6 ตค 2561 เวลา 8.30-13.30 น. และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เวลา 13.30 – 17.00 น.)
 • SOLAS Japan 2nd Regional Meeting. (ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 10 พย. 2561)
  12th New York City Minimally invasive Spine, Spinal Endoscopy, Robotics and 3D Navigation Symposium : Case – Based and hands – On. (ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 13-15 ธันวาคม 2561)
 • NASS (North American Spine Society Meeting). (ระหว่างวันที่ 26-29 กย 2561 ณ Losangeles, california ประเทศสหรัฐอเมริกา)
 • Cervical Disc Replacement. (ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 27-31 สค. 2561)
  11th Annual SOLAS Meeting /2. Faclty strategy Meeting south east asia และ Single postion faculty training cadaver lab. Effect of Psoas Muscle Volume on post -operative thigh symptoms in XLIF procedure. (วันที่ 16-23 พค 2561 ณ เมือง ซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการของเครื่องหุ่นยนต์นำวิถีช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง Renaissance. (วันที่ 1-2 สค 2560 เวลา 8.00-17.00 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  งานประชุมและสัมมนาทางการแพทย์ประจำปี. (วันที่ 9-10 พย 2560 เวลา 8.45-9.15 น. ณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • 11st New York City Minimally Invasive Spine, Spinal Endoscopy, Robotics & 3D Navigation Symposium : Case-based and hands-on. (วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา)
  NASS (North Amercan Spine Society Meeting). (วันที่ 25-28 ตค 2560 ณ เมือง Orlando รัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา)
 • 10th Annual SOLAS Meeting. XLIF and posterior instrumentation for thoracic extension distraction fracture in patient with ankylosing spondylits : A case report. (วันที่ 18-20 พค 2560 ณ เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา)
 • The 2nd Annual MISSCOT Conference and Hands-on Cadaveric Workshop for Minimally Invasive Spine Surgery. (17-19 มีค. 60 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ และภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • Zimmer Biomet Spine-APAC Cervical Arthroplasty Masterclass. (ระหว่างวันที่ 24-25 มีค 2560 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จีน)
  1.SOLAS NYC (Oociety of Lateral Access Sogery 2. 10th New York City Minimally Invasive Spine and Navigation Course : Case-Based and Hands-on. (8-18 ธ.ค. 59 ณ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา)
  ประชุมวิชาการ ประจำปี รพ.ภูมิ-พลอดุลยเดช 1-2 ก.ย. 2559. (ห้องประชุมพลอากาศเอกประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร “คุ้มเกล้าฯ” รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ)
 • 9th New York City Minimally Invasive Spine and Navigation Course : Case Based and Hands-on. (วันที่ 17-19 ธันวาคม 2558 ณ รัฐ New York, USA.)
 • Tran Sacral Epiduroscopic Laser decompression. (วันที่ 30 มีค – 1 เมย 2559 ณ ประเทศเกาหลีใต้)
 • The 37th Annual Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand (RCOST). (ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 22 – 24 ตค. 58)
 • Cadaveric Workshop และ live surgery Observation ในงานประชุม 2015 NUVASIVE XLIF Marquis Visit Program. (วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558 ณ รัฐ San Diego, CA ประเทศ USA)
 • งานประชุมวิชาการ BDMS Annual Academic Conference ประจำปี 2558. (วันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม Pinnacle Room (Room 3) โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ)
 • The 6th SPINE NIGHT 2015. (Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel 19 กันยายน 2558)
 • ประชุมวิชาการ Comprehensive Spine Course 2015 and Saw Bone Workshop. (วันที่ 25-26 กค 2558 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี)
 • 8th Minimally Invasive Spine Surgery and Navigation Hands-on Symposium. (วันที่ 4-6 ธค 57 ณ Weill Cornell Medicine College, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา)
 • International Society for The Advancement of Spine Surgery (ISASS) 15th. Percutaneous interspinous distraction device for the treatment of lumbar spinal canal stenosis : Clinical and radiographic results at 2 – year follow – up. (วันที่ 15-17 เมษายน 2558 San Diego, CA, USA)
 • The American Association of Orthopaedic Surgeons (AAOS). (ณ รัฐ Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 19-23 มีค. 56)
 • The 6th APCSS 2012. (เชียงใหม่ วันที่ 7-9 พย. 55)
 • Degenerative Lumbar Disease MVP Course. (ณ เมือง ซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2556)
 • 14th World congress on Pain ณ Milano Convention Centre, Milan. (อิตาลี วันที่ 27-31 สค. 55)
 • The 6th APCSaS 2012. (เชียงใหม่ วันที่ 7-9 พย. 55)
 • Pain Series Episode 10 ระหว่างวันที่ 25-27 มีค. 55. (จ.ภูเก็ต)
 • ประชุมวิชาการ 33rd Annula Meeting of the Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand วันที่ 23 ตค 2554. (ณ ห้องประชุมสันต์ ศรุตานนท์ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก รพ.ตำรวจ)
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ The 16 Operative Spine 2012. (ณ ห้องคอนเวนั่น ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ และ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • The 15th OPERATIVE SPINE COURSE 2011. (ณ โรงแรม Pullan จังหวัดขอนแก่น)
 • ประชุมวิชาการ 30 ปีวิชาการสมิติเวช. (ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ)
 • ประชุมวิชาการ SICOT International Conference. (ณ โรงแรมรอยัลคลิป พัทยา)
  Basic Spine Course 2009. (ณ ห้องประชุมโดม 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)
 • 2010 Annual Meeting of Taiwan Spine Society. (ณ Taipei Veterans General Hospital ประเทศ Taiwan)
 • The 14th Operative Spine 2010. (ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่)
 • 10th European congress on Clinical and Economical Aspects of Osteoporosis (ECCEO 2010). (ณ กรุงฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี)
 • 17th IMAST (International Meeting on Advace Spine echnique). (ณ เมือง Toronto ประเทศแคนนาดา)
 • The 13th Operative Spine Course 2009. Total disc replacement in c – spine. (ณ โรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย)
 • SAS Ninth Annual Global Symposium on Motion Preservation Technology. (กรุงลอนดอน ประทศอังกฤษ)