การป้องกันอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

การป้องกันอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

การป้องกันการบาดเจ็บจากการกีฬาไม่มีความยุ่งยากมากที่จะป้องกัน เพียงแต่ทราบสาเหตุของการบาดเจ็บแล้วก็ป้องกันตามสาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเท่านั้นเอง การบาดเจ็บก็จะลดลง