งานพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทาน ครบรอบ 75 ปี แพทย์จุฬาฯ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหน้าตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย