ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2

กำหนดการปฐมนิเทศ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562

เวลา 13.00 – 15.00 น.ณ ห้องประชุม 1304 โซน C อาคารภูมิสิริ ชั้น 13

ข่าวที่เกี่ยวข้อง