กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ออร์โธฯจุฬา Back to School 2564

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ออร์โธฯจุฬา Back to School 2564

ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ออร์โธฯจุฬา Back to School วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Crowne กรุงเทพฯ

…. Link ภาพกิจกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการออร์โธปิดิกส์ ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรม นางบุญเหลือ ฉิมกลิ่น ถึงแก่กรรม คุณแม่คุณอารีย์ ฉิมกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ สวดอภิธรรมและประชุมเพลิงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ วัดสร้อยฟ้า ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี