กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ออร์โธฯจุฬา Back to School 2564

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ออร์โธฯจุฬา Back to School 2564

ภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ออร์โธฯจุฬา Back to School วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Crowne กรุงเทพฯ

…. Link ภาพกิจกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง