ขอเชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมใส่บาตร

ขอเชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมใส่บาตร

ห้องผ่าตัดออร์โธปีดิกส์ ได้กราบนิมนต์ท่านเจ้าคุณวีระ มารับบาตรวันศุกร์ที่ 13 ธ.ค.62 เวลา 07.00 น. ณ ตึกภูมิสิริฯ ชั้น6 ขอเชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมใส่บาตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง