ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์

งานเกษียณอายุราชการ รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์

ภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปีดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ
รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
เวลา 18.30 – 21.00 น.
ณ ห้อง Pimarnman โรงแรม Anantara Siam Bangkok Hotel

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการออร์โธปิดิกส์ ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรม นางบุญเหลือ ฉิมกลิ่น ถึงแก่กรรม คุณแม่คุณอารีย์ ฉิมกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ สวดอภิธรรมและประชุมเพลิงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ วัดสร้อยฟ้า ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี