คณาจารย์ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ทศพล จันทร์เจริญชัย และ นายแพทย์พนพล วรากรพิพัฒน์

คณาจารย์ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ทศพล จันทร์เจริญชัย และ นายแพทย์พนพล วรากรพิพัฒน์

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 : คณาจารย์ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ทศพล จันทร์เจริญชัย และ นายแพทย์พนพล วรากรพิพัฒน์ แพทย์ประจำบ้านฝ่ายออร์โธปิดิกส์ รับรางวัล “ผู้ทำชื่อเสียง และเป็นความภาคภูมิใจของแพทย์จุฬาฯ” … Link

ข่าวที่เกี่ยวข้อง