งานพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทาน ครบรอบ 75 ปี แพทย์จุฬาฯ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหน้าตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทาน ครบรอบ 75 ปี แพทย์จุฬาฯ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหน้าตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งานประชุมวิชาการและแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล และ รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์คุณสมชาย สุนทรส่ง , พว.พรสรรค์ โรจนกิตติ, คุณวรรณา นาคดี  วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566