งานพิธีมอบดอกกุหลาบแดง, มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น,

งานพิธีมอบดอกกุหลาบแดง, มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น,

รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย เข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่น :  ในงานพิธีมอบดอกกุหลาบแดง, มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น, มอบเข็มบำเพ็ญประโยชน์, มอบโล่รายได้ดีเยี่ยม และรางวัลต่าง ๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 105 ปี วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 230 อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย..

ข่าวที่เกี่ยวข้อง