งานเลี้ยงฉลองความยินดีแพทย์ประจำบ้านและเฟลโลว์จบใหม่ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30-21.00 น. ณ ห้อง White room โรงแรม Crowne plaza

งานเลี้ยงฉลองความยินดีแพทย์ประจำบ้านและเฟลโลว์จบใหม่ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30-21.00 น. ณ ห้อง White room โรงแรม Crowne plaza

ข่าวที่เกี่ยวข้อง