จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในขณะนี้ทำให้ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการดังนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในขณะนี้ทำให้ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการดังนี้

 1. ปรับเวลาการให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ดังนี้

         วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 20.00 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 15.00 น. – 18.00 น.
         วันเสาร์-วันอาทิตย์ ให้บริการตามปกติ (เวลา 08.30 น. – 12.00 น.)

     2. การบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
         จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 และจำทำการปิดให้บริการชั่วคราว 

 หากท่านมีความประสงค์จะเลื่อนนัด

โทรติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-256-5354 , 5351 (ในเวลาราชการ)

ทั้งนี้ทางทีมแพทย์ พยาบาลและโรงพยาบาลฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

หากสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายจะแจ้งให้ทราบในทันที

———————————–

.. คลินิกพิเศษ ...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง