ติดป้ายภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ติดป้ายภาควิชาออร์โธปิดิกส์

 ติดป้ายภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย / ตุลาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการออร์โธปิดิกส์ ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรม นางบุญเหลือ ฉิมกลิ่น ถึงแก่กรรม คุณแม่คุณอารีย์ ฉิมกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ สวดอภิธรรมและประชุมเพลิงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ วัดสร้อยฟ้า ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี