นพ.สมนึก ผลเจริญ และ ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ บริจาคเงินสบทบทุน โครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ

นพ.สมนึก ผลเจริญ และ ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ บริจาคเงินสบทบทุน โครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ

นพ.สมนึก ผลเจริญ และ ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ บริจาคเงินสบทบทุน โครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 40,000 บ. (สี่หมื่นบาทถ้วน) ณ ชั้น 3 อาคารสธ. โดยมี ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล เป็นประธานในการรับมอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง