ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1

กำหนดการปฐมนิเทศ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 (ใหม่)ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาออร์โซปีดิกส์ คณะแพทยศาสตร์

จุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.ณ ห้องประชุม 1304 โซน C อาคารภูมิสิริ ชั้น 13

ข่าวที่เกี่ยวข้อง