ติดป้ายภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ติดป้ายภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ติดป้ายภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง