พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 30 พฤษภาคม 2560

ข่าวที่เกี่ยวข้อง