พิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ | วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น ๑๒

พิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ | วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น ๑๒

ข่าวที่เกี่ยวข้อง