พิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ | วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น ๑๒

พิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ | วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น ๑๒

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งานประชุมวิชาการและแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล และ รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์คุณสมชาย สุนทรส่ง , พว.พรสรรค์ โรจนกิตติ, คุณวรรณา นาคดี  วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566