พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขอเชิญ คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด นิสิตแพทย์ ทุกชั้นปี
เข้าร่วมงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการออร์โธปิดิกส์ ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรม นางบุญเหลือ ฉิมกลิ่น ถึงแก่กรรม คุณแม่คุณอารีย์ ฉิมกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ สวดอภิธรรมและประชุมเพลิงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ วัดสร้อยฟ้า ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี