พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขอเชิญ คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด นิสิตแพทย์ ทุกชั้นปี
เข้าร่วมงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง