ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายสังฆทานณ ตึก วชิรญาณวงศ์ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายสังฆทานณ ตึก วชิรญาณวงศ์ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง