ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม ศ.กิตติคุณ นพ.สมัค พุกกะณะเสน ณ วัดธาตุทอง

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม ศ.กิตติคุณ นพ.สมัค พุกกะณะเสน ณ วัดธาตุทอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง