ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม ศ.กิตติคุณ นพ.สมัค พุกกะณะเสน ณ วัดธาตุทอง

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม ศ.กิตติคุณ นพ.สมัค พุกกะณะเสน ณ วัดธาตุทอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งานประชุมวิชาการและแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล และ รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์คุณสมชาย สุนทรส่ง , พว.พรสรรค์ โรจนกิตติ, คุณวรรณา นาคดี  วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566