ภาพกิจกรรมร่วมงานทำบุญตึก เจริญสมศรีฯ ประจำปี 2564

ภาพกิจกรรมร่วมงานทำบุญตึก เจริญสมศรีฯ ประจำปี 2564

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายสังฆทาน ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง