ภาพกิจกรรมร่วมงานทำบุญตึก เจริญสมศรีฯ ประจำปี 2564

ภาพกิจกรรมร่วมงานทำบุญตึก เจริญสมศรีฯ ประจำปี 2564

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายสังฆทาน ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการออร์โธปิดิกส์ ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรม นางบุญเหลือ ฉิมกลิ่น ถึงแก่กรรม คุณแม่คุณอารีย์ ฉิมกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ สวดอภิธรรมและประชุมเพลิงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ วัดสร้อยฟ้า ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี