มอบเงินบริจาคสมทบทุน “โครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ”ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

มอบเงินบริจาคสมทบทุน “โครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ”ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 : ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ,ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล, ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ และ ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ รับมอบเงินบริจาค จากคุณอริยาภรณ์ วงษ์ภิญญาวัธน์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุน “โครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ”ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง