มอบเงินบริจาคโครงการธนาคารกระดูกและเนื้อ

มอบเงินบริจาคโครงการธนาคารกระดูกและเนื้อ

คุณพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ ร่วมด้วย คุณชนนท์ เศรษฐีวรรณ และคุณเอกสิริ ลี้อิสสระนุกูล เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในนาม คุณพรดี ลี้อิสสระนุกูล และ Oldschool Brownies เพื่อสบทบทุนโครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ร่วมด้วย ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ , ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย , ผศ.นพ. กฤษณ์ เจริญาภ และ นพ. ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #mdchula

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการออร์โธปิดิกส์ ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรม นางบุญเหลือ ฉิมกลิ่น ถึงแก่กรรม คุณแม่คุณอารีย์ ฉิมกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ สวดอภิธรรมและประชุมเพลิงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ วัดสร้อยฟ้า ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี