รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข รับมอบโล่เกียรติคุณรางวัล “ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม”

รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข รับมอบโล่เกียรติคุณรางวัล “ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม”

ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข รับมอบโล่เกียรติคุณรางวัล “ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม” แพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 .. ภาพกิจกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง