รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข รับมอบโล่เกียรติคุณรางวัล “ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม”

รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข รับมอบโล่เกียรติคุณรางวัล “ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม”

ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข รับมอบโล่เกียรติคุณรางวัล “ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม” แพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 .. ภาพกิจกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการออร์โธปิดิกส์ ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรม นางบุญเหลือ ฉิมกลิ่น ถึงแก่กรรม คุณแม่คุณอารีย์ ฉิมกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ สวดอภิธรรมและประชุมเพลิงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ วัดสร้อยฟ้า ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี