ร่วมทำบุญและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคกระดูกและเนื้อเยื่อ

ร่วมทำบุญและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคกระดูกและเนื้อเยื่อ

ร่วมทำบุญและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคกระดูกและเนื้อเยื่อ ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 1 : เนื่องในวันก่อตั้งหน่วยธนาคารกระดูก ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง