สวัสดีปีใหม่ 2564 ภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

สวัสดีปีใหม่ 2564 ภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล, รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ และ รศ.นพ.ประวิทย์ กิตติดำรงสุข สวัสดีปีใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง … ภาพกิจกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการออร์โธปิดิกส์ ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรม นางบุญเหลือ ฉิมกลิ่น ถึงแก่กรรม คุณแม่คุณอารีย์ ฉิมกลิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ สวดอภิธรรมและประชุมเพลิงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ วัดสร้อยฟ้า ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี