สวัสดีปีใหม่ 2565 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

สวัสดีปีใหม่ 2565 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง