สวัสดีปีใหม่ 2565 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

สวัสดีปีใหม่ 2565 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สวัสดีปีใหม่ 2565 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งานประชุมวิชาการและแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล และ รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์คุณสมชาย สุนทรส่ง , พว.พรสรรค์ โรจนกิตติ, คุณวรรณา นาคดี  วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566