29 ก.ย. 2564 งานเกษียณอายุราชการ

29 ก.ย. 2564 งานเกษียณอายุราชการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ และ เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล และ คุณระวี สุนทรส่ง เนื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ (อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ) ชั้น 11, 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง